Copyright

This website is sponsored by Huduma ya Kutafsiri Biblia katika Lugha ya Asili Mara.

Ukenda okunyoora amang'ana agandi ku-nsonga ya itubhooti inu yaandika inyarudha imburuke kwa info@kwayalanguage.com

kira kiinu ni kya Huduma ya Kutafsiri Biblia katika Lugha ya Asili Mara, amwi kinu kikaamirwe kundi

Huduma ya Kutafsiri Biblia katika Lugha ya Asili Mara S.L.P 1235 Musoma Mara
Shukrani nyingi kwa Michael Nicholls kwa kutoa picha na video zake.
Shukruna pia kwa David Murondoro kwa kurekodi Simulizi za Kikwaya.