Copyright & Contact

Omunare wa itubhooti inu ni Huduma ya Kutafsiri Biblia katika Lugha ya Asili Mara

Ukenda okunyoora amang'ana agandi ku-nsonga ya itubhooti inu yaandika inyarudha imburuke kwa info@kwayalanguage.com

kira kiinu ni kya Huduma ya Kutafsiri Biblia katika Lugha ya Asili Mara, amwi kinu kikaamirwe kundi