Haki ya Kunakili/Taarifa ya Mawasiliano

Mwenyeji wa tovuti hii ni Huduma ya Kutafsiri Biblia katika Lugha ya Asili Mara

Kupata taarifa zaidi kuhusu tovuti hii andikia barua pepe kwa info@kwayalanguage.com

Kila kitu ni haki ya Huduma ya Kutafsiri Biblia katika Lugha ya Asili Mara, isipokuwa kimeandikwa tofauti.