Kitabu cha Yona

Downloads: 

Yona alitumwa na Mungu kwenda Ninawi, lakini yeye akakimbilia Tarishishi.

Yoona400x300.jpg