Languages

Kitabu cha Yona

Yona alitumwa na Mungu kwenda Ninawi, lakini yeye akakimbilia Tarishishi.