Languages

Kitabu cha Luka

Habari njema za Yesu kama zilivyoandikwa na Luka.